PRZEWÓZ I SPEDYCJA – DOCHODZENIE ROSZCZEŃ, REKLAMACJE

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

W czasie szkolenia omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z procedurą reklamacyjną w przewozie drogowym krajowym i w spedycji krajowej:

 

1. Zakres odpowiedzialności przewoźnika i spedytora; oddanie przesyłki do przewozu innemu przewoźnikowi a odpowiedzialność przewoźnika; umowa jak podstawa reklamacji.

2. Ustalenie stanu przesyłki z momentu przekazania jej przewoźnikowi, domniemanie prawne.

3. Odbiór przesyłki od przewoźnika:

a) Skutki podpisania listu przewozowego bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami.

b) Badanie przesyłki:

 • badanie przesyłki przy odbiorze od przewoźnika,
 • badanie przesyłki w terminie późniejszym.

c) Stwierdzenie uszkodzenia lub braków w przesyłce:

 • protokół ustalenia stanu przesyłki, co wpisać do protokołu, na co zwrócić szczególną uwagę, podpisy pod protokołem,
 • jakie dokumenty zabezpieczyć na potrzeby reklamacji,
 • zdjęcia / video potwierdzające stan przesyłki.

4. Zaginięcie przesyłki, domniemanie prawne.

5. Reklamacja:

a) zgłoszenie reklamacyjne:

 • forma złożenia reklamacji (pisemna, ustna, dokumentowa, elektroniczna),
 • informacje jakie należy zawrzeć w zgłoszeniu,
 • załączniki do zgłoszenia – dokumentacja potwierdzająca m.in. uszkodzenie przesyłki, wysokość szkody.

b) termin na złożenie reklamacji,

c) potwierdzenie wpływu reklamacji,

d) wezwanie do uzupełniania braków w zgłoszeniu,

e) skutki uzupełnienia braków w zgłoszeniu.

6. Odpowiedź na reklamację – stanowisko przewoźnika lub spedytora:

 • termin na ustosunkowanie się do reklamacji – „automatyczne uznanie reklamacji”,
 • warunki uznania reklamacji przez przewoźnika lub spedytora,
 • przesłanki wyłączające odpowiedzialność przewoźnika lub spedytora.

7. Odwołanie – terminy, procedura.

8. Odszkodowanie:

 • maksymalna wysokość odszkodowania, wpływ winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa na wysokość odszkodowania,
 • szkody wyrządzone osobie trzeciej,
 • termin wypłaty odszkodowania.

9. Wezwanie do zapłaty, przedawnienie roszczeń.

10. Konwencja CMR:

 • zakres zastosowania
 • osoby, za które odpowiada przewoźnik
 • zawarcie i wykonanie umowy
 • odpowiedzialność przewoźnika – zakres odpowiedzialności, maksymalna wysokość odszkodowania
 • reklamacje i roszczenia (niezbędna dokumentacja, tryb postępowania, warunki, terminy)
 • odpowiedzialność za kolejnych przewoźników, regres między przewoźnikami

 

PROWADZĄCY:

Adwokat Łukasz Świderek

prawnik, przewód doktorski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego). Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem  w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa budowlanego. Doświadczony negocjator umów handlowych i inwestycyjnych oraz doradca prawny zarządów i rad nadzorczych. Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych. Od wielu lat prowadzi na terenie całej Polski szkolenia, warsztaty i wykłady na najwyższym poziomie, a jego wiedza i umiejętność przekazywania wiedzy zawsze są wysoko oceniane. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor licznych publikacji i książek m.in:

 • „Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I i II Warszawa 2013 (współautorstwo)
 • „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I, II, III i IV Warszawa 2016 (współautorstwo)
 • „Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego” – „Prokura”, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011 (współautorstwo)
 • „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie korzystania z wyników pracy intelektualnej powstałych w ramach działalności Uczelni oraz innych członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki – projekt” – Przedsiębiorczość akademicka Dolnego Śląska, Wrocław 2010 – współautor, uczestnik prac Komisji Prawnej Zespołu ds. Przedsiębiorczości Akademickiej DRPiN
 • „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje” Rejent 9/2007

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

24 listopada 2021 r. – szkolenie online

Cena podstawowa 399.00 zł + 23% VAT

Cena promocyjna 349.00 zł + 23% VAT (cena dotyczy firm, które zgłoszą min. 3 osoby oraz firm, które uczestniczyły już w naszych szkoleniach).

W cenie szkolenia uwzględniono udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, materiały szkoleniowe w wersji PDF, elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia.

WAŻNE!

Po dokonaniu rejestracji na szkolenie, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem udziału w szkoleniu online jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia (otrzymacie Państwo stosowny dokument).

Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony uczestnika szkolenia.

Przygotowanie:

 • Zadbaj o dobre łącze internetowe, zwykle wystarcza to z sieci komórkowej lub domowej.
 • Przygotuj kartki, długopisy, itp.
 • Zadbaj  o wygodne i wyciszone miejsce, inaczej hałasy będą rozpraszać Ciebie i innych.
 • Sprawdź mikrofon i kamerę

Harmonogram

8.30 - 9.00 - Logowanie do platformy
9.00 - Rozpoczęcie szkolenia
13.00 - Zakończenie szkolenia

Data

24 listopada 2021

Czas

Cały dzień

Cena

399 zł + 23% VAT
Szkolenie on-line

Lokalizacja

Szkolenie on-line

Organizator

Magda Konieczny-Adamiec
Telefon
532-425-620
Email
biuro@infinito.edu.pl

Lub wypełnij i prześlij kartę zgłoszeniową: