PRAWIDŁOWA ORGANIZACJA INWENTARYZACJI W 2021 ROKU

Zbliża się czas inwentaryzacji. Warto zadbać, aby spis nie był tylko wypełnieniem obowiązków nakładanych przez przepisy, ale przede wszystkim przyniósł informacje niezbędne do zarządzania firmą. Podczas szkolenia uczestnicy rozszerzą swoją wiedzę o procedurach i metodach prowadzenia inwentaryzacji. Zapoznają się z technikami stosowanymi do przeprowadzenia spisu z natury, dowiedzą się jakie błędy można popełnić przy prowadzeniu inwentaryzacji oraz poznają metody ich unikania. Dzięki szkoleniu uczestnicy zwiększą efektywność i skuteczność prowadzonych inwentaryzacji.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne inwentaryzacji

 • regulacje ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w zakresie inwentaryzacji
 • zmiany w przepisach obowiązujące od 2021 roku
 • odpowiedzialność z tytułu inwentaryzacji kierownika jednostki (zarządu), przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych, osób odpowiedzialnych za inwentaryzowane składniki oraz głównego księgowego
 • praktyka inwentaryzacji
 • aspekty zarządcze inwentaryzacji

2. Wpływ COVID-19 na organizację inwentaryzacji za 2021 rok

3. Cele i zadania inwentaryzacji

 4. Terminarz inwentaryzacji

 • w jakich terminach mogę a w jakich muszę inwentaryzować
 • co 4 lata czy co roku?
 • czy mogę, mimo obowiązku, nie inwentaryzować?

 5. Metody inwentaryzacji

 • spis z natury
 • potwierdzenie salda
 • porównanie z odpowiednimi dokumentami

6. Praktyczne problemy spisu z natury

 • jak liczyć, arkusze spisu z natury
 • spis nietypowych składników majątku, technika spisu
 • co zrobić gdy spis nie jest możliwy?

7. Cyfryzacja inwentaryzacji

 • wykorzystanie czytników kodów kreskowych
 • RFID
 • fotoinwentryzacja

 8. Kontrola inwentaryzacji i jej praktyczne znaczenie dla podmiotów gospodarczych

 • kto może kontrolować?
 • jak kontrolować
 • zadania kontrolera inwentaryzacji

9. Rozliczanie inwentaryzacji

 • terminy rozliczenia inwentaryzacji
 • jak skutecznie rozliczyć?
 • co zrobić gdy rozliczenie jest „trudne”

10. Ewidencja księgowa różnic

 11. Dokumentacja inwentaryzacji

 • dokumentacja stała
 • dokumentacja coroczna
 • dokumentacja ad hoc

12. Udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji

 • obowiązki podmiotu gospodarczego
 • obowiązki biegłego
 • co podlega ocenie

13. Sesja pytań i odpowiedzi

 

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:
 • osób odpowiedzialnych za organizację, przeprowadzenie oraz rozliczenie inwentaryzacji
 • osób zarządzających produkcją, logistyką, magazynami
 • pracowników magazynowych, działu logistyki, zaopatrzenia, produkcji

 

PROWADZĄCY:

Piotr Rybicki

Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej, biegły rewident nr 11242, od ponad 17 lat prowadzi szkolenia (ma ich na swoim koncie już ponad 600!), komentator bieżących wydarzeń, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konferencja Rada Nadzorcza, Konferencja WallStreet, Dyrektor Finansowy Roku, Nowoczesne Rady Nadzorcze i wiele innych prestiżowych wydarzeń.
Brał udział jako kontroler w ponad 140 inwentaryzacjach.
Autor licznych publikacji, między innymi:
· „Podczas inwentaryzacji łatwo popełnić błędy”
· „Praktyczne aspekty inwentaryzacji”
· „Obowiązki kierownika jednostki wynikające z ustawy o rachunkowości”
· „Przygotowanie do inwentaryzacji”
· „Spis z natury – przebieg i dokumentacja”
· „Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald oraz porównania z dokumentami”
· „Zakończenie i rozliczenie inwentaryzacji”
· „Kiedy inwentaryzować”

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

22 października 2021 r. – szkolenie online

Cena podstawowa 399.00 zł + 23% VAT

Cena promocyjna 349.00 zł + 23% VAT (cena dotyczy firm, które zgłoszą min. 3 osoby oraz firm, które uczestniczyły już w naszych szkoleniach).

W cenie szkolenia uwzględniono udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, materiały szkoleniowe w wersji PDF, elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia.

WAŻNE!

Po dokonaniu rejestracji na szkolenie, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem udziału w szkoleniu online jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia (otrzymacie Państwo stosowny dokument).

Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony uczestnika szkolenia.

Przygotowanie:

 • Zadbaj o dobre łącze internetowe, zwykle wystarcza to z sieci komórkowej lub domowej.
 • Przygotuj kartki, długopisy, itp.
 • Zadbaj  o wygodne i wyciszone miejsce, inaczej hałasy będą rozpraszać Ciebie i innych.
 • Sprawdź mikrofon i kamerę.

 

Harmonogram

8.30 - 9.00 - Logowanie
9.00 - Rozpoczęcie szkolenia
14.00 - Zakończenie szkolenia

Rezerwuj szkolenie

Udział w szkoleniu

Cena podstawowa 399.00 zł + 23% VAT
(wybierz ilość osób)

Dostępne Miejsce: Nieograniczony
Bilety Udział w szkoleniu zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.
Udział w szkoleniu

Cena promocyjna 349.00 zł + 23% VAT
(wybierz ilość osób)

Dostępne Miejsce: Nieograniczony
Bilety Udział w szkoleniu zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Data

22 października 2021

Czas

Cały dzień

Cena

399.00 zł + 23% VAT
Szkolenie on-line

Lokalizacja

Szkolenie on-line
Kategoria

Organizator

Magda Konieczny-Adamiec
Telefon
532-425-620
Email
biuro@infinito.edu.pl
REJESTRACJA

Lub wypełnij i prześlij kartę zgłoszeniową: