PROCEDURY I METODY ORAZ PRAWIDŁOWA ORGANIZACJA INWENTARYZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Zbliża się czas inwentaryzacji. Warto zadbać, aby spis nie był tylko wypełnieniem obowiązków nakładanych przez przepisy, ale przede wszystkim przyniósł informacje niezbędne do zarządzania firmą. Podczas szkolenia uczestnicy rozszerzą swoją wiedzę o procedurach i metodach prowadzenia inwentaryzacji. Zapoznają się z technikami stosowanymi do przeprowadzenia spisu z natury, dowiedzą się jakie błędy można popełnić przy prowadzeniu inwentaryzacji oraz poznają metody ich unikania. Dzięki szkoleniu uczestnicy zwiększą efektywność i skuteczność prowadzonych inwentaryzacji.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne inwentaryzacji

 • regulacje ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w zakresie inwentaryzacji
 • zmiany w przepisach obowiązujące od 2018 roku
 • odpowiedzialność z tytułu inwentaryzacji kierownika jednostki (zarządu), przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych, osób odpowiedzialnych za inwentaryzowane składniki oraz głównego księgowego
 • praktyka inwentaryzacji
 • aspekty zarządcze inwentaryzacji

2. Cele i zadania inwentaryzacji

 3. Terminarz inwentaryzacji

 • w jakich terminach mogę a w jakich muszę inwentaryzować
 • co 4 lata czy co roku?
 • czy mogę, mimo obowiązku, nie inwentaryzować?

 4. Metody inwentaryzacji

 • spis z natury
 • potwierdzenie salda
 • porównanie z odpowiednimi dokumentami

5. Praktyczne problemy spisu z natury

 • jak liczyć, arkusze spisu z natury
 • spis nietypowych składników majątku, technika spisu
 • co zrobić gdy spis nie jest możliwy?

6. Cyfryzacja inwentaryzacji

 • wykorzystanie czytników kodów kreskowych
 • RFID
 • fotoinwentryzacja

 7. Kontrola inwentaryzacji i jej praktyczne znaczenie dla podmiotów gospodarczych

 • kto może kontrolować?
 • jak kontrolować
 • zadania kontrolera inwentaryzacji

8. Rozliczanie inwentaryzacji

 • terminy rozliczenia inwentaryzacji
 • jak skutecznie rozliczyć?
 • co zrobić gdy rozliczenie jest „trudne”

9. Ewidencja księgowa różnic

 10. Dokumentacja inwentaryzacji

 • dokumentacja stała
 • dokumentacja coroczna
 • dokumentacja ad hoc

11. Udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji

 • obowiązki podmiotu gospodarczego
 • obowiązki biegłego
 • co podlega ocenie

12. Sesja pytań i odpowiedzi

 

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:
 • osób odpowiedzialnych za organizację, przeprowadzenie oraz rozliczenie inwentaryzacji
 • osób zarządzających produkcją, logistyką, magazynami
 • pracowników magazynowych, działu logistyki, zaopatrzenia, produkcji

 

PROWADZĄCY:

Piotr Rybicki

Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej, biegły rewident nr 11242, od ponad 17 lat prowadzi szkolenia (ma ich na swoim koncie już ponad 600!), komentator bieżących wydarzeń, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konferencja Rada Nadzorcza, Konferencja WallStreet, Dyrektor Finansowy Roku, Nowoczesne Rady Nadzorcze i wiele innych prestiżowych wydarzeń.
Brał udział jako kontroler w ponad 140 inwentaryzacjach.
Autor licznych publikacji, między innymi:
· „Podczas inwentaryzacji łatwo popełnić błędy”
· „Praktyczne aspekty inwentaryzacji”
· „Obowiązki kierownika jednostki wynikające z ustawy o rachunkowości”
· „Przygotowanie do inwentaryzacji”
· „Spis z natury – przebieg i dokumentacja”
· „Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald oraz porównania z dokumentami”
· „Zakończenie i rozliczenie inwentaryzacji”
· „Kiedy inwentaryzować”

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

15 listopada 2019 r.

Hotel Focus ŁÓDŹ***
Łódź, ul. Łąkowa 23/25
www.focushotels.pl

Cena podstawowa 499.00 zł + 23% VAT

Cena promocyjna 459.00 zł + 23% VAT (cena dotyczy firm, które zgłoszą min. 3 osoby oraz firm, które uczestniczyły już w naszych szkoleniach)

Cena z noclegiem 699.00 zł + 23% VAT (cena zawiera nocleg w przeddzień szkolenia w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem).

Przy wyborze opcji z noclegiem Centrum Szkoleń INFINITO zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją.

W cenie szkolenia uwzględniono udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

PRZY ZGŁOSZENIU DO 25 PAŹDZIERNIKA UDZIELAMY RABATU – 10%*
* formularz online nie nalicza automatycznie rabatu, zostanie on naliczony na fakturze

 

Harmonogram

9.00 - 11.00 - Rozpoczęcie szkolenia, zajęcia
11.00 - 11.15 - Przerwa kawowa
11.15 - 13.15 - Zajęcia
13.15 - 14.00 - Lunch
14.00 - 16.00 - Zajęcia, zakończenie szkolenia

Data

15 listopada 2019

Czas

Cały dzień

Cena

499.00 zł + 23% VAT
Hotel Focus ŁÓDŹ***

Lokalizacja

Hotel Focus ŁÓDŹ***
Kategoria

Organizator

Magda Konieczny-Adamiec
Telefon
532-425-620
Email
biuro@infinito.edu.pl

Lub wypełnij i prześlij kartę zgłoszeniową: