KOMPETENTNA ASYSTENTKA – PARTNER SZEFA W BIZNESIE

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I – W UJĘCIU PRAWNYM

1. Wprowadzenie

 • hierarchia aktów prawnych w przedsiębiorstwie
 • wyszukiwanie przepisów prawnych, wzorów pism, dokumentów
 • nowoczesne narzędzia prawne
 • czytanie aktów prawnych, dokumentów, umów
 • terminologia prawnicza

2. Rejestry  (wpis, skutki wpisu, źródło informacji, wnioski, dokumentacja, obowiązki)

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Krajowy Rejestr Sądowy

3. Elementy prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego – podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw

4. Charakterystyka form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej – jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o., spółki akcyjnej

a) umowa / statut spółki, regulaminy funkcjonujące w spółce

b) odpowiedzialność za zobowiązania w spółce

c) struktura spółek kapitałowych, zasady funkcjonowania, obsługa organów spółki

 • Zarząd
 • Rada nadzorcza
 • Komisja rewizyjna
 • Walne zgromadzenie / Zgromadzenie wspólników

5. Pełnomocnictwo i prokura (rodzaje, zakres swobody działania, prawa i obowiązki, skutki braku pełnomocnictwa/prokury, jak sprawdzać prokurę / pełnomocnictwo, zasady udzielania i odwoływania, rejestr pełnomocnictw w przedsiębiorstwie)

6. Umowy gospodarcze

 • Tryby i formy zawierania umów (m.in. oferta, negocjacje, aukcja, przetarg; list intencyjny, umowa przedwstępna, pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zamówienie)
 • Dokumenty wpływające do przedsiębiorstwa, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
 • Jak prawidłowo konstruować i sprawdzać umowy? Jak dobrać odpowiedni wzór umowy do konkretnej sytuacji?

           – zasada swobody umów

           – rodzaje umów

           – cechy szczególne umów

           – modyfikacje umów

           – wzorce umowne

           – załączniki, aneksy, ogólne warunki umowy

 • Jak unieważnić umowę?
 • Klauzule niedozwolone w umowach – jak je wyszukiwać?
 • Klauzula rebus sic stantibus w umowie – czy zawsze należy wykonać umowę?
 • Kto może podpisywać umowy – pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja spółki
 • Sposoby zabezpieczania prawidłowego wykonania umowy (niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy)
 • Metody rozstrzygana sporów (sądownictwo powszechne, polubowne, mediacja, koncyliacja) – jak przygotować umowy na potencjalne spory
 • Jak skutecznie egzekwować wykonanie umowy / należne płatności?

7. Tajemnica korespondencji

8. Tajemnica handlowa

9. Ochrona danych osobowych

10. Ochrona wizerunku firmy i pracowników

11. Dokumentacja spółki i obowiązek jej przechowywania

 

DZIEŃ II – W UJĘCIU PSYCHOLOGICZNYM

1. ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ – KTO PRZEJMUJE KONTROLĘ

 • Zasady komunikacji (zarówno pisemnej jak i elektronicznej)
 • Konstruktywna informacja zwrotna
 • Aktywne słuchanie – czemu służy, jak je ćwiczyć
  • Parafraza jako podstawowe narzędzie dobrego porozumienia
 • Dopasowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Bariery komunikacyjne – jak ich unikać
 • Specyfika komunikacji werbalnej z klientem
  • Słowa wskazane
  • Słowa zakazane
 • Standardy w rozmowie telefonicznej przychodzącej  i wychodzącej
  • Pierwsze wrażenie – co najpierw słyszy klient
  • Jak prowadzić efektywną i krótką rozmowę telefoniczną
 • Błędy w rozmowie telefonicznej – jak unikać
 • Komunikacja pocztą elektroniczną

2. ORGANIZACJA PRACY – SZANUJĘ SWÓJ CZAS

 • Określanie celu – metoda SMART
 • System planowania czasu – metoda ALPEN
 • Formułowanie priorytetów – metoda Eisehowera
 • Zasady i reguły planowania czasu
 • Najczęściej popełniane błędy w organizacji pracy
 • Planowanie – jak skutecznie planować krótko- i długoterminowo
 • Higiena pracy i odpoczynku – jak pracuje nasz umysł i jak to wykorzystać

3. STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA – JESTEM WIZERUNKIEM FIRMY

 • Kim jest klient? – dla mnie, dla Firmy
 • Pierwsze wrażenie – jak i po co dbać o właściwe pierwsze wrażenie
 • Kim są i skąd biorą się ,,trudni klienci”
 • Typy ,,trudnych” Klientów – wskazane sposoby reakcji, relacji, komunikacji
  • Klient agresywny, oskarżający, krytykujący
  • Klient uległy, niekonkretny
  • Klient chłodny, zdystansowany
  • Klient roztrzepany, rozgadany
  • Klient niezadowolony, skarżący
  • Inne typy klientów
 • Budowanie lojalności i relacji długofalowej

4. PERSWAZJA – KTO PRZEJMUJE INICJATYWĘ

 • Podstawowe prawa perswazji – jak je stosować
 • Język perswazji – kontrola nad słowami ,,nie” ,,tak, ale” ,,spróbuj”
METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:
 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
 • Zadania indywidualne wspomagane przez trenera
 • Wykład multimedialny (20%)

 

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DLA:

Osób pragnących podnieść poziom wiedzy i umiejętności, pracujące na stanowisku Asystentki i Sekretarki

 

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

Adwokat Łukasz Świderek

prawnik, przewód doktorski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego). Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem  w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa budowlanego. Doświadczony negocjator umów handlowych i inwestycyjnych oraz doradca prawny zarządów i rad nadzorczych. Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych. Od wielu lat prowadzi na terenie całej Polski szkolenia, warsztaty i wykłady na najwyższym poziomie, a jego wiedza i umiejętność przekazywania wiedzy zawsze są wysoko oceniane. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor licznych publikacji i książek m.in:

 • „Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I i II Warszawa 2013 (współautorstwo)
 • „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I, II, III i IV Warszawa 2016 (współautorstwo)
 • „Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego” – „Prokura”, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011 (współautorstwo)
 • „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie korzystania z wyników pracy intelektualnej powstałych w ramach działalności Uczelni oraz innych członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki – projekt” – Przedsiębiorczość akademicka Dolnego Śląska, Wrocław 2010 – współautor, uczestnik prac Komisji Prawnej Zespołu ds.Przedsiębiorczości Akademickiej DRPiN
 • „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje” Rejent 9/2007

Agata Rajchel

Posiada 14 letnie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów od ponad 10 lat wspiera pracowników działów sprzedaży, obsługi klienta oraz reklamacji w rozwoju kompetencji zawodowych. Uzyskała dyplom na Wydziale Pedagogiki przy Uniwersytecie Śląskim. Licencjonowana trenerka NLP (Certified Master Practitioner in the art of NLP Training Design Specialist) – należy do założycieli Polskiego Stowarzyszenia NLP oraz elitarnego grona „Ambasadorów Empatii w Biznesie”. Certyfikowana trenerka NVC (Nonviolent Comunication) z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W pracy trenerskiej stawia przede wszystkim na wzmacnianie talentów i kompetencji uczestników oraz  ich gotowości do działania, obserwuje i współtworzy proces wzrastania,  zgodnie z filozofią serc i rentownością biznesową.

Kluczowe osiągnięcia:

 • Współautor książki „Jak wpływać na podświadomość i zwiększać swoje zyski?”
 • Autor e-booka “Mistrz SZKOLEŃ czyli jak skutecznie przeprowadzić szkolenie i czerpać z tego korzyści (także w biznesie)”
 • Wielokrotny uczestnik KAPITUŁY w ogólnopolskich konkursach na PREZENTERA, TRENERA i MÓWCĘ
 • Prelegent i wykładowca na KONFERENCJACH SPRZEDAŻY oraz MARKETINGU organizowanych przez INSTYTUT ZARZĄDZANIA
 • Założyciel Stowarzyszenia Trenerów NLP w Polsce

Przeszkoliła m.in. : Alianz Directe, FRR, Latająca Żyrafa, Profirma, Warta, Toyota Leasing, Toyota Bank, PZU S.A., Sferia, AkzoNobel, T-mobile, Decora, Oficyna MM, Tchibo, Bayer, IDC Polonia, BPH TFI, Pracuj.pl, Zext, Racoon, AudioMarketing, Rudnicki Transport, Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki, ZBK BZK i jeszcze wiele innych

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

10-11 października 2019 r.

Silesian Hotel Quality***
Katowice, ul. Szybowcowa 1A
www.silesianhotel.pl

Cena podstawowa 899.00 zł + 23% VAT

Cena promocyjna 799.00 zł + 23% VAT (cena dotyczy firm, które zgłoszą min. 3 osoby oraz firm, które uczestniczyły już w naszych szkoleniach)

Cena z noclegiem 1099.00 zł + 23% VAT (cena zawiera nocleg pomiędzy pierwszym a drugiem dniem szkolenia w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem). Koszt dodatkowego noclegu z 9 na 10 października to 200 zł + 23% VAT.

Przy wyborze opcji z noclegiem Centrum Szkoleń INFINITO zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją.

W cenie szkolenia uwzględniono udział w szkoleniu, konsultacje z trenerami, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiady oraz parking hotelowy.

PRZY ZGŁOSZENIU DO 20 WRZEŚNIA UDZIELAMY RABATU – 10%
* formularz online nie nalicza automatycznie rabatu, zostanie on naliczony na fakturze

Harmonogram

-
I i II dzień szkolenia
9.00 - 11.00 - Rozpoczęcie szkolenia, zajęcia
11.00 - 11.15 - Przerwa kawowa
11.15 - 13.15 - Zajęcia
13.15 - 14.00 - Lunch
14.00 - 16.00 - Zajęcia, zakończenie szkolenia

Data

10 października 2019 - 11 października 2019

Czas

Cały dzień

Cena

899.00 + 23% VAT
Silesian Hotel Quality*** Katowice

Lokalizacja

Silesian Hotel Quality*** Katowice

Organizator

Magda Konieczny-Adamiec
Telefon
532-425-620
Email
biuro@infinito.edu.pl

Lub wypełnij i prześlij kartę zgłoszeniową: