EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

trening budowania relacji, sztuki przekonywania i inteligencji emocjonalnej

 

 

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W SZKOLENIU:
 • poznasz narzędzie budowania swojego profesjonalnego wizerunku zawodowego poprzez zachowanie, wygląd zewnętrzny i komunikacje za pomocą słów
 • będziesz miał okazję zbadać poziom swojej inteligencji emocjonalnej (mocne strony + obszary do rozwoju)
 • poznasz techniki wywierania wpływu i budowania dobrych relacji z innymi za pomocą komunikatów niewerbalnych
 • nauczysz się technik prowadzenia efektywnych rozmów
 • dowiesz się, jak osiągać wspólne zrozumienie w komunikacji

 

PROGRAM SZKOLENIA:

„Komunikacja to umiejętność, której można się nauczyć. To jak jazda na rowerze czy pisanie na maszynie. Jeśli tylko nad nią popracujesz, możesz bardzo szybko poprawić jakość każdej części swojego życia.” /Brian Tracy/

 1. PROCES KOMUNIKACJI
 • anatomia komunikatu – jak powstają komunikaty
 • jak komunikacja wpływa na nasze relacje osobiste i zawodowe – nie ma dobrych relacji bez komunikacji
 • mechanizmy efektywnego komunikowania się
 • jak ludzie zwykle rozumieją przekazywane informacje – „lejek komunikacyjny”
 • przezwyciężanie barier komunikacyjnych blokujących skuteczne komunikowanie się

 

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.” /John D. Rockefeller/

 1. UMIEJĘTNOŚĆ POSTĘPOWANIA Z LUDŹMI
 • czym wpływamy na innych – zachowanie, autoprezentacja, sztuka wypowiadania się
 • reguły wywierania wpływu i budowania relacji
 • „słuchajmy głośniej” – jeśli nie słuchasz, nie słyszysz; jeśli nie słyszysz nie dowiesz się i nie zrozumiesz – jak zostać doskonałym mówcą
 • „widzę coś, czego ty nie widzisz” – czym się różnimy i jak pozbyć się „etykietowania”

 

„Przyniosłem z rozmowy z nim prawie cały niezapisany zeszyt. Milczał przez cały czas” /Stanisław Jerzy Lec/

 1. SYGNAŁY NIEWERBALNE – JAK WPŁYWAĆ NA INNYCH NIE UŻYWAJĄC SŁÓW
 • ważny jest Twój wygląd
 • ważne jest Twoje zachowanie
 • ważny jest Twój głos
 • ważna jest Twoja postawa
 • ważne są Twoje reakcje
 • jak świadomie kontrolować sygnały, które przekazujesz innym

 

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś” /Hans Georg Gadamer/

 1. SŁOWA, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE
 • jak powstają komunikaty: osądy, opinie, fakty
 • odbiór komunikatu – wypowiedzi – jak ludzie rozumieją przekazywane informacje
 • jak dobierać właściwe słowa, aby osiągnąć wspólne zrozumienie – intencja nadawcy = intencja odbiorcy
 • sztuka dowiadywania się – trening zadawania mądrych pytań

 

„Jeśli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej” /Henry Ford/

 1. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI (SWOIMI I INNYCH)
 • EQ – czym jest inteligencja emocjonalna
 • przewaga EQ na IQ – dlaczego warto rozwijać swoją inteligencję emocjonalną
 • kwestionariusz indywidualnego poziomu inteligencji emocjonalnej – badanie
 • empatia i samokontrola – najważniejsze składowe inteligencji emocjonalnej
 • NVC – komunikacja bez przemocy wg Marshala Rosenberga – jak nie ranić uczuć innych

 

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:
 • warsztat (80%): gry, ćwiczenia, dyskusje, filmy szkoleniowe, kwestionariusze
 • wykład multimedialny (20%)

 

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:
 • osób pełniących funkcje kierownicze
 • właścicieli firm, dyrektorów, prezesów
 • każdego, kto jest zainteresowany tematyką szkolenia

 

PROWADZĄCY:

Agnieszka Olejnik

dyplomowany trener biznesu, doświadczony menedżer i ekspert w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, doradca projektów HR i rozwoju pracowników, coach wizerunku zawodowego. Absolwentka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej o specjalności coach i trener biznesu. Posiada dyplom Francuskiej Szkoły Stylizacji i Budowania Wizerunku w Krakowie. Międzynarodowy Menedżer ds. HR i Rozwoju Pracowników, zarządzała projektami dot. szkoleń i ścieżek karier pracowników. Autor i kierownik projektu Szkoły Menedżerów. Zrealizowała blisko 11 tysięcy godzin szkoleniowych jej szkolenia i warsztaty zawsze są wysoko oceniane przez uczestników, m.in. dla firm: Costa Coffee, Pijalnie Wedel Polska, 5aSec Polska, Metsa Tissue, Glitter Polska, Cyfrowy Polsat, Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Bielska Szkoła im. Tyszkiewicza, Blycolin Polska, Fedex Polska, Reporter Young, Tauron Polska, Mall Sp. z o.o., Asseco Polska, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polska Agencja Rynku Rolnego.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

18 października 2019 r.

Hotel Focus ŁÓDŹ***
Łódź, ul. Łąkowa 23/25
www.focushotels.pl

Cena podstawowa 499.00 zł + 23% VAT

Cena promocyjna 459.00 zł + 23% VAT (cena dotyczy firm, które zgłoszą min. 3 osoby oraz firm, które uczestniczyły już w naszych szkoleniach).

Cena z noclegiem 699.00 zł + 23% VAT (cena zawiera nocleg w przeddzień szkolenia w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem). Przy wyborze opcji z noclegiem Centrum Szkoleń INFINITO zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją.

W cenie szkolenia uwzględniono udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

PRZY ZGŁOSZENIU DO 27 WRZEŚNIA UDZIELAMY RABATU – 10%*
formularz online nie nalicza automatycznie rabatu, zostanie on naliczony na fakturze

Harmonogram

9:00 - 11.00 - Rozpoczęcie szkolenia, zajęcia
11.00 - 11.15 - Przerwa kawowa
11.15 - 13.15 - Zajęcia
13.15 - 14.00 - Lunch
14.00 - 16.00 - Zajęcia, zakończenie szkolenia

Data

18 października 2019

Czas

Cały dzień

Cena

499.00 zł + 23% VAT
Hotel Focus ŁÓDŹ***

Lokalizacja

Hotel Focus ŁÓDŹ***

Organizator

Magda Konieczny-Adamiec
Telefon
532-425-620
Email
biuro@infinito.edu.pl

Lub wypełnij i prześlij kartę zgłoszeniową: