DOCHODZENIE ROSZCZEŃ I REKLAMACJE W TRANSPORCIE I SPEDYCJI – NOWELIZACJE

niezbędna dokumentacja, tryby postępowania, warunki, terminy

 

 

CELE SZKOLENIA:
 • przybliżenie podstaw prawnych odpowiedzialności prawnej przewoźnika i spedytora
 • charakterystyka różnic w reklamacji z tytułu sprzedaży a reklamacji z tytułu przewozu
 • przedstawienie praw nadawcy przesyłki; sposobów zabezpieczania interesów nadawcy
 • omówienie procedury reklamacyjnej z tytułu przewozu “Krok po kroku”
 • prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych
 • omówienie najczęściej pojawiających się błędów w procesie reklamacyjnym
 • przybliżenie procedury reklamacyjnej w transporcie międzynarodowym
 • charakterystyka reguł Incoterms
 • omówienie roli ubezpieczenia w transporcie

 

Omówienie NOWELIZACJI w zakresie:
 • Forma składania reklamacji (pisemna, ustna, dokumentowa, elektroniczna) Prawa i obowiązki stron procesu reklamacyjnego
 • Protokół ustalenia stanu przesyłki
 • Nowe obowiązki informacyjne w czasie rozpatrywania reklamacji
 • Termin składania reklamacji
 • Pismo reklamacyjne – nowe wytyczne
 • Załączniki do reklamacji, oryginały dokumentów
 • Potwierdzenie wpływu reklamacji
 • Odpowiedź na reklamację, sposób liczenie terminu na udzielenie odpowiedzi
 • Wezwanie do uzupełnienia braków w reklamacji
 • Odpowiedź na reklamację
 • Wezwanie do zapłaty

– charakterystyka różnic w reklamacji z tytułu sprzedaży a reklamacji z tytułu przewozu

– przedstawienie praw nadawcy przesyłki; sposobów zabezpieczania interesów nadawcy

– omówienie procedury reklamacyjnej z tytułu przewozu “Krok po kroku”

– prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych

– omówienie najczęściej pojawiających się błędów w procesie reklamacyjnym

– przybliżenie procedury reklamacyjnej w transporcie międzynarodowym

– charakterystyka reguł Incoterms

– omówienie roli ubezpieczenia w transporcie

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. WPROWADZENIE

 • Umowa gospodarcza –jak podstawa reklamacji w przewozie i spedycji
 • Zasady odpowiedzialności na podstawie przepisów krajowych i międzynarodowych; najważniejsze przepisy (sposoby wyszukiwania przepisów, nowoczesne narzędzia prawne, hierarchia aktów prawnych dotyczących procesu reklamacyjnego); relacja pomiędzy przepisami a zapisami umownymi – jakich błędów się wystrzegać

2. UMOWA PRZEWOZU

 • Charakterystyka umowy przewozu, elementy umowy przewozu (punkt początkowy i końcowy, wynagrodzenie, oznaczenie przesyłki, termin); zasada swobody umów – zapisy nieważne w umowie; przesyłki wyłączone z przewozu; ograniczenia nadawcy
 • Strony umowy przewozu, forma organizacyjna przewoźnika
 • Środek transportu a umowa przewozu
 • List przewozowy i jego składowe, forma przekazywania informacji, prawo sprawdzenia informacji zawartych w liście, skutki niedokładnych i nieprawdziwych oświadczeń zamieszczonych w liście, liczba listów przewozowych, dokumenty załączane do listu, informacje w liście, na które należy zwrócić szczególną uwagę
 • Stan przesyłki, opakowanie, prawo przewoźnika do odmowy przewozu, oświadczenie nadawcy o zwolnieniu przewoźnika od potencjalnej odpowiedzialności
 • Załadunek, na co należy zwrócić szczególną uwagę
 • Termin przewozu, wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika za opóźnienie
 • Zmiana umowy przewozu, nowe dyspozycje nadawcy lub odbiorcy
 • Przeszkody w wydaniu przesyłki, niemożność doręczenia przesyłki, likwidacja przesyłki
 • Odstąpienie od umowy przez nadawcę a prawa przewoźnika
 • Wydanie przesyłki, zasady odpowiedzialności z tytułu umowy sprzedaży a odpowiedzialność z tytułu przewozu, obowiązku adresata przesyłki
 • Prawa i obowiązki stron umowy
 • Reklamacja (niezbędna dokumentacja w procesie reklamacyjnym, opis procedury reklamacyjnej „krok po kroku”, warunki uznania reklamacji przez przewoźnika, materiał dowodowy, terminy, automatyczne uznanie reklamacji przez przewoźnika)
 • Odszkodowanie – zakres odpowiedzialności przewoźnika, przesłanki wyłączające odpowiedzialność przewoźnika, szkody wyrządzone osobom trzecim, wysokość odszkodowania
 • Przewóz zastępczy, oddanie przesyłki do przewozu innemu przewoźnikowi
 • Zastaw na przesyłce
 • Przedawnienie roszczeń

3. UMOWA SPEDYCJI

 • Umowa spedycji a umowa przewozu – podstawowe różnice
 • Charakterystyka umowy spedycji, elementy przedmiotowo istotne
 • Strony umowy
 • Prawa i obowiązki stron umowy
 • Odpowiedzialność spedytora, wyłączenie odpowiedzialności spedytora, zakres odpowiedzialności
 • Reklamacja (niezbędna dokumentacja, tryb postępowania, warunki, terminy)
 • Odszkodowanie, wysokość
 • Zastaw na przesyłce
 • Przedawnienie roszczeń

4. KONWENCJA O UMOWIE MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW (CMR)

 • Zakres zastosowania
 • Osoby, za które odpowiada przewoźnik
 • Zawarcie i wykonanie umowy
 • Odpowiedzialność przewoźnika – zakres odpowiedzialności, maksymalna wysokość odszkodowania
 • Reklamacje i roszczenia (niezbędna dokumentacja, tryb postępowania, warunki, terminy)
 • Odpowiedzialność za kolejnych przewoźników, regres między przewoźnikami

5. INCOTERMS 2010 (WYBRANE WARUNKI)

 • Incoterms a umowa – hierarchia ważności
 • Terminologia
 • Charakterystyka wybranych reguł

6. UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

 • Cargo a OC przewoźnika i spedytora
 • Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • Elementy ubezpieczenia, na które należy zwrócić szczególną uwagę
 • Wyłączenia w polisach

 

 

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:
 • nadawców przesyłek (m.in. producentów, dostawców, sprzedawców)
 • przewoźników
 • spedytorów
 • pracowników działu logistyki

 

PROWADZĄCY:

Adwokat Łukasz Świderek

prawnik, przewód doktorski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego). Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem  w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa budowlanego. Doświadczony negocjator umów handlowych i inwestycyjnych oraz doradca prawny zarządów i rad nadzorczych. Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych. Od wielu lat prowadzi na terenie całej Polski szkolenia, warsztaty i wykłady na najwyższym poziomie, a jego wiedza i umiejętność przekazywania wiedzy zawsze są wysoko oceniane. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor licznych publikacji i książek m.in:

 • „Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I i II Warszawa 2013 (współautorstwo)
 • „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I, II, III i IV Warszawa 2016 (współautorstwo)
 • „Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego” – „Prokura”, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011 (współautorstwo)
 • „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie korzystania z wyników pracy intelektualnej powstałych w ramach działalności Uczelni oraz innych członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki – projekt” – Przedsiębiorczość akademicka Dolnego Śląska, Wrocław 2010 – współautor, uczestnik prac Komisji Prawnej Zespołu ds.Przedsiębiorczości Akademickiej DRPiN
 • „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje” Rejent 9/2007

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

27 marca 2020 r.

Silesian Hotel Quality***
Katowice, ul. Szybowcowa 1A
www.silesianhotel.pl

Cena podstawowa 549.00 zł + 23% VAT

Cena promocyjna 499.00 zł + 23% VAT (cena dotyczy firm, które zgłoszą min. 3 osoby oraz firm, które uczestniczyły już w naszych szkoleniach).

Cena z noclegiem 749.00 zł + 23% VAT (cena zawiera nocleg w przeddzień szkolenia w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem). Przy wyborze opcji z noclegiem Centrum Szkoleń INFINITO zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją.

W cenie szkolenia uwzględniono udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

PRZY ZGŁOSZENIU DO 6 MARCA UDZIELAMY RABATU – 10%*
formularz online nie nalicza automatycznie rabatu, zostanie on naliczony na fakturze

Harmonogram

9:00 - 11.00 - Rozpoczęcie szkolenia, zajęcia
11.00 - 11.15 - Przerwa kawowa
11.15 - 13.15 - Zajęcia
13.15 - 14.00 - Lunch
14.00 - 16.00 - Zajęcia, zakończenie szkolenia

Data

27 marca 2020

Czas

Cały dzień

Cena

549.00 zł + 23% VAT
Silesian Hotel Quality*** Katowice

Lokalizacja

Silesian Hotel Quality*** Katowice
Kategoria

Organizator

Magda Konieczny-Adamiec
Telefon
532-425-620
Email
biuro@infinito.edu.pl

Lub wypełnij i prześlij kartę zgłoszeniową: