CZYTANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

przewodnik dla niewtajemniczonych

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Sprawozdania finansowe – podstawy prawne

2. Zasady budowy sprawozdania finansowego

3. Omówienie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego

– bilans
– rachunek zysków i strat
– rachunek przepływów pieniężnych
– informacja dodatkowa

4. Analiza sprawozdania finansowego w ujęciu praktycznym

– wartości niematerialne i prawne
– środki trwałe
– zapasy
– należności
– zobowiązania
– inwestycje
– przychody i koszty
– środki pieniężne

5. Analiza wskaźnikowa

– rentowność
– płynność
– zadłużenie
– rotacja

6. Analiza finansowa w dobie pandemii COVID-19

7. Aktualne wyzwania w zakresie analizy i czytania sprawozdań finansowych

8. Czytanie sprawozdania z badania

9. Analiza sprawozdania skonsolidowanego

10. Specyfika analiza sprawozdania finansowego małej firmy

11. Pytania i odpowiedzi

 

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:
  • właścicieli i menedżerów firm, którzy nie podsiadają wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, albo odczuwają potrzebę ugruntowania i usystematyzowania tej wiedzy;
  •  pracowników działów niefinansowych;
  • członków związków zawodowych, którzy chcą nabyć umiejętność rozumienia danych finansowych prezentowanych przez zarząd przedsiębiorstwa;
  • pracowników działów finansowych, którzy w swojej pracy zajmują się tylko wąskim fragmentem problematyki finansowej.

 

PROWADZĄCY:

Piotr Rybicki

zawodowy członek rady nadzorczych, od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

23 września 2022 r. – szkolenie online

Cena podstawowa 449.00 zł + 23% VAT

Cena promocyjna 399.00 zł + 23% VAT (cena dotyczy firm, które zgłoszą min. 3 osoby oraz firm, które uczestniczyły już w naszych szkoleniach).

W cenie szkolenia uwzględniono udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, materiały szkoleniowe w wersji PDF, elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia.

WAŻNE!

Po dokonaniu rejestracji na szkolenie, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem udziału w szkoleniu online jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia (otrzymacie Państwo stosowny dokument).

Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony uczestnika szkolenia.

Przygotowanie:

  • Zadbaj o dobre łącze internetowe, zwykle wystarcza to z sieci komórkowej lub domowej.
  • Przygotuj kartki, długopisy, itp.
  • Zadbaj  o wygodne i wyciszone miejsce, inaczej hałasy będą rozpraszać Ciebie i innych.
  • Sprawdź mikrofon i kamerę.

Harmonogram

8.30 - 9.00 - Logowanie
9.00 - Rozpoczęcie szkolenia
14.00 - Zakończenie szkolenia

Rezerwuj szkolenie

Udział w szkoleniu

Cena podstawowa 449.00 zł + 23% VAT
(wybierz ilość osób)

Dostępne Miejsce: Nieograniczony
Bilety Udział w szkoleniu zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.
Udział w szkoleniu

Cena promocyjna 399.00 zł + 23% VAT
(wybierz ilość osób)

Dostępne Miejsce: Nieograniczony
Bilety Udział w szkoleniu zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Data

1 czerwca 2022 - 23 września 2022

Czas

Cały dzień

Cena

449.00 zł + 23% VAT
Szkolenie on-line

Lokalizacja

Szkolenie on-line

Organizator

Magda Konieczny-Adamiec
Telefon
532-425-620
Email
biuro@infinito.edu.pl
REJESTRACJA

Inne daty szkolenia

Lub wypełnij i prześlij kartę zgłoszeniową: