oferujemy również

Szkolenia zamknięte

Zajmujemy się również organizacją szkoleń zamkniętych, które są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Wszystkie szkolenia otwarte możemy zorganizować dla Państwa w formie zamkniętej po dowolnych modyfikacjach na życzenie Klienta. Przed każdym szkoleniem zamkniętym dokonujemy szczegółowej analizy i określamy cele jakie Klient chce osiągnąć, aby wybrać najlepsze metody pozwalające je zrealizować.
Zapraszamy do kontaktu.

Oferta naszych szkoleń zamkniętych:

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI. Czyli jak skutecznie zabezpieczać i egzekwować należności
OCENA FINANSÓW I KALKULACJE KOSZTÓW W PRACY MENEDŻERA. Jak podejmować mądre decyzje biznesowe, kalkulować projekty i analizować koszty
ZAAWANSOWANA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA. Rozwój umiejętności efektywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
ZAWIERANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM ORAZ NALEŻYTE ICH ZABEZPIECZANIE
SZTUKA KOMUNIKACJI TELEFONICZNEJ. Skuteczne techniki i metody profesjonalnej rozmowy przez telefon
EFEKTYWNE METODY I TECHNIKI PRZEJMOWANIA KLIENTÓW KONKURENCJI. Jak skutecznie przebić się przez konkurencję i zdobyć ich klienta?
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – NOWE REGULACJE PRAWNE OD 25 MAJA 2018. Wymagania ustawowe dla firm i organizacji z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego /RODO
PRAWO PRACY. Najnowsze zmiany przepisów, wykładnia, praktyka i orzecznictwo sądu najwyższego
ZAAWANSOWANA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA. Rozwój umiejętności efektywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
PRAWNE ASPEKTY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PO NOWELIZACJI. Ujęcie kompleksowe (B2B,B2C). Nowelizacja 2017r.
DOSKONALENIE STANDARDÓW OBSŁUGI KLIENTA. Czyli jak zbudować pozytywny wizerunek firmy
4 OBSZARY ZARZĄDZANIA PRACOWNIKAMI PRODUKCJI. Szkolenie warsztatowe dla teamleaderów, mistrzów oraz brygadzistów
DYREKTYWA ATEX 2014/34/UE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Analiza i omówienie obowiązujących przepisów prawnych i praktycznych przykładów
ROZWÓJ I DOSKONALENIE KOMPETENCJI EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM TECHNICZNYM I PRODUKCYJNYM
LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE. Czyli jak zmniejszyć koszty i usprawnić organizację produkcji
TPM - TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE. Redukcja strat wynikających z nieplanowanych awarii i przestoju maszyn
ZAWIERANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM ORAZ NALEŻYTE ICH ZABEZPIECZANIE
UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
JAK CZYTAĆ ODPIS Z KSIĄG WIECZYSTYCH?
PROFESJONALNA SEKRETARKA / ASYSTENTKA PARTNEREM W BIZNESIE
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ I REKLAMACJE W TRANSPORCIE I SPEDYCJI. Niezbędna dokumentacja, tryby postępowania, warunki, terminy
INWENTARYZACJA I JEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY. Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić proces inwentaryzacji w przedsiębiorstwie
EFEKTYWNE ZAKUPY ZAOPATRZENIOWE. Jako kluczowy czynnik sukcesu w walce konkurencyjnej
SKUTECZNE NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Czyli jak walczyć, zwyciężyć i osiągnąć zamierzone cele
ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ
METODY OCENY DOSTAWCÓW
PRAKTYCZNE METODY OPTYMALIZACJI ZAPASÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE
DOSKONAŁA UMIEJĘTNOŚĆ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ. Trening budowania relacji, sztuki przekonywania i inteligencji emocjonalnej
JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ CZASEM, CELAMI I ZADANIAMI
KOMPENDIUM PRAWA BUDOWLANEGO. Korelacja przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
JAK PRAWIDŁOWO UŻYTKOWAĆ NIERUCHOMOŚCI I PROWADZIĆ KSIĄŻKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW

Napisz do nas

[recaptcha]